«Все, что в жизни есть у меня».

«Все, что в жизни есть у меня».

Документальный фильм к юбилею Льва Лещенко. Оператор.

 

https://www.1tv.ru/doc/pro-zhizn-zamechatelnyh-lyudey/vse-chto-v-zhizni-est-u-menya-dokumentalnyy-film-k-yubileyu-lva-leshenko?ysclid=lmdzjzgtsr768876532